Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz strony internetowej www.plaso-agentur.de jest Ryszard Nissel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Plaso z siedzibą w Koszalinie (75-847) przy ul. Wenedów 3; NIP 669-102-93-33, e-mail: ryszard.nissel@plaso-agentur.de, tel.+48 602741574

2. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do celów analitycznych, reklamowych i marketingowych. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie ocenić zainteresowanie naszą stroną, stale ją udoskonalać oraz lepiej poznać Państwa oczekiwania i preferencje.

3. Wykorzystywane przez nas pliki nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu ani w oprogramowaniu w nim zainstalowanym.

4. Pliki cookies mogą Państwo wyłączyć. Sposób ich wyłączenia zależny jest od rodzaju używanych przez Państwa przeglądarek. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.

5. Zarówno pliki cookies jak i Państwa dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

6. Państwa dane osobowe będą natomiast zbierane i przetwarzane tylko za Państwa zgodą oraz na potrzeby zawieranych z nami umów.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jedyną konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia z nami umowy.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Prawo do jej cofnięcia mają Państwo w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

© 2022 Plaso. Wszystkie prawa zastrzeżone. Amazon, Amazon Advertising, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affiliates.